Eerst goed luisteren naar wat je doet als IT-professional. Daarna pas de match maken.

De basis van een optimale verzekering is een juiste inschatting van wat moet verzekerd worden. Daarom komen we altijd ter plaatse luisteren. Met heel concrete vragen toesten we af welke risico's jij of je bedrijf lopen. Daarna matchen we jouw situatie met onze verzekeringsoplossingen.

Steven Uyttersprot

Bel Steven Uyttersprot meteen op

24/7 bereikbaar op
052 22 12 32

Gratis screening van je bestaande situatie als ondernemer

1. Interview

  • Afspreken kan tijdens of na de kantooruren.
  • Elke screening begint met een interview. Een checklist aangevuld met vragen na analyse van je bedrijfswebsite vormen de basis voor een goed gesprek. Zo krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van je onderneming, je activiteiten, je klanten, je bestaande verzekeringen, je verkoopsvoorwaarden en de contracten met je belangrijkste stakeholders.
  • We maken van de gelegenheid gebruik om onze diensten en onze medewerkers voor te stellen.

2. Audit & offertes

  • Bestuderen van jouw informatie zodat we de onverzekerde of onvoldoende verzekerde risico’s kunnen detecteren.
  • Screening van je bestaande polissen om te achterhalen of ze bepaalde risico’s uitsluiten.
  • Er worden gericht offertes opgevraagd bij meerdere verzekeraars. Wat ons uiteindelijk toelaat om na te gaan welke verzekeraar best inspeelt op de specifieke risico’s die je loopt.
  • We maken de match tussen jouw specifieke situatie en wat verzekeraars aanbieden.

3. Verslag

  • Je krijgt een overzicht van je bestaande verzekeringen, de pijnpunten en de manco’s. 
  • Je krijgt een concreet voorstel van hoe het volgens ons beter kan.

Vraag een screening aan

Jaarlijks opvolgingsgesprek

Zowel je bedrijf als de risico’s die je loopt, evolueren voortdurend. Daarom evalueren we jaarlijks of je verzekeringen nog steeds op punt staan. Proactief bekijken we waar bijsturing nodig is.

Wil je behalve een optimale risicodekking ook jaarlijks genieten van concreet toepasbaar ondernemersadvies?

Maak een afspraak  of bekijk onze verzekeringsproducten
krijg een gratis screening